Marketing


Marketing:

Pro váš vlastní marketing připravíme podporu konkrétních akcí. Připravíme, zrealizujeme a vyhodnotíme pro vás kompletní marketingovou a komunikační strategii pro firmu, jednotlivou akci, produkt či službu.

Produkce

Poradíme, navrhneme, naplánujeme, oceníme, zrealizujeme, zkoordinujeme, vyhodnotíme vaši akci, kampaň nebo jednotlivé položky, venkovní a vnitřní reklama, propagace, orientační systémy, výzdoba apod., „podlinková“ komunikace (BTL), special events a další.

Public relations

Zajistíme komunikaci s médii, navrhneme PR strategie, vytvoříme mediální plány, zabezpečíme monitoring médií, zorganizujeme tiskové konference, semináře, společenské akce pro partnery.

Special events

Uspořádáme road show, akce pro zaměstnance, akce na podporu sponzoringu i se zaměřením na prezentaci produktů, zahajovací akce, semináře, konference a akce pro VIP.

Výzkum trhu

Provedeme monitoring trhu, pre a post testy výrobků, kampaní apod., výzkum kvality služeb metodou tzv. falešného zákazníka (mystery shopping), interní a externí výzkumy spokojenosti.


Získaná ocenění:

Zdá se, že nemůžete spustit Flash.